Om Eastside Stories

 • VAD ÄR EAST SIDE STORIES?:

  EAST SIDE STORIES är ett 3-årigt kulturprojekt för, av och med de östra delarna Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal (Helsingborg). Fokus för projektet är identitet, kreativitet och mångfald.
  Aktiviteterna startade tidigt på våren 2017 med bland annat skrivarverkstäder och kurser i sång, dans och teater. Lokala ambassadörer identifierades liksom referensgrupper och kulturaktörer. Allt med målet att under 2018 skapa och sätta upp en stor musikteaterföreställning där professionella skådespelare, sångare, dansare och amatörer står sida vid sida i den nyskrivna föreställningen

  EAST SIDE STORIES. Grundmaterial togs fram till föreställningen som till betydande delar bygger på sanna berättelser som invånare från områdena delat med sig av.

  Under sommaren 2018 kommer en förkortad och bearbetad version av musikalen att sättas upp inom ramen för HX och till hösten fortsätter kulturaktiviteterna med fokus på långsiktighet och engagemang.

  EAST SIDE STORIES är en del av Kulturrådets satsning Kreativa Platser.
  Projektet har tre samarbetsparter: Inva-Sam (invandrarföreningarnas samorganisation), Tillsammans (studieförbundens nätverk) och Helsingborgs Stadsteater.

 • OM INVA-SAM:

  Inva-sam är en samorganisation för Helsingborgs drygt 40 invandrarföreningar som arbetar för att tillvarata föreningarnas intressen, främja samarbetet dem emellan, föra medlemmarnas talan och lyfta fram frågor som berör invandrarna inom Helsingborgs kommun.

  Inva-sam är en remissinstans genom det kommunala integrationsrådet KIR. Inva-sam verkar för delaktighet, gemenskap, integration och mångfald.

  www.inva-sam.se

  Kontaktperson: Saul Sagnia (saul.sagnia@helsingborg.se)

 • OM TILLSAMMANS:

  Tillsammans är ett projekt med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och integration.

  Projektet grundades av Helsingborgs nio studieförbund i en ambition att inkludera så många som möjligt i aktiviteter som stärker demokratin, baseras på mänskliga rättigheter och kan utgöra en del i byggandet av ett framtida hållbart samhälle. Projektet arrangerar kulturarrangemang, event, cirkelledarutbildningar med olika perspektiv på nätverkets fokusområden.

  Målbilden är integration genom möten över gränser.

  www.tillsammanshbg.se

  Kontaktperson: Josefine Thorén (josefine.thoren@folkuniversitetet.se)

 • OM HELSINGBORGS STADSTEATER:

  Helsingborgs stadsteater ägs av Helsingborgs stad och har ca 70 anställda. Teatern erbjuder scenkonst
  på hög konstnärlig nivå för alla åldrar.

  Ca 8 produktioner görs per år på teaterns scener och Soppteatern har en premiär varje vecka.I uppdraget finns ett prioriterat fokus på barn och unga med egenproducerade familjeföreställningar i samarbete med stadens skolor.Samarbete görs även med regionala institutioner och fria teatergrupper, scenkonstnärer, skolor och föreningsliv

  www.helsingborgsstadsteater.se

  Kontaktperson: Hans-Olof Tani, teknisk chef (hans-olof.tani@helsingborg.se)